Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tanév rendje

A tanév rendje

 

2022/2023-as tanév:

A 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).

A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban 2023. május 04.,

b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában négy, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

  • Az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki.
  • A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
  • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

 

Munkanap áthelyezések, ünnepnapok a tanévben:

 

2022. október 15. szombat: áthelyezett munkanap

2022. október 23. vasárnap: 56-os Forradalom ünnepe, pihenőnap

2022. október 31. vasárnap: Reformáció

2022. november 1. kedd: Mindenszentek pihenőnap

2022. december 24. szombat: pihenőnap

2022. december 25. vasárnap: pihenőnap

2023. január 1. vasárnap: pihenőnap

2023. március 15. szerda: nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

2023. április 7-10. (péntek-hétfő): Húsvét
2023. május 1. hétfő: Munka ünnepe
2023. május 29. Pünkösd hétfő

 

 

Tanítás nélküli munkanapok a tanévben:

2022. október 15. nevelőtestületi értekezlet

2022. december 21. nevelőtestületi értekezlet a lemorzsolódás és a NETFIT adatainak elemzése témakörében

2022. március 26. oktatói értekezlet

2023. április 5. Diáknap

2023. május 8-11. érettségi szünet

 

 

Érettségi vizsgák rendje

 

A 2022. évi október-novemberi érettségi vizsgák:

  • írásbeli vizsgák időszaka emelt és középszinten: 2022. október 14. – 2022. október 27.
  • emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka: 2022. november 10.-14.
  • középszintű szóbeli vizsgák időszaka: 2022. november 21-25.

A 2023. évi május-júniusi érettségi vizsgák:

  • emelt és középszintű írásbeli vizsgák időszaka: 2023. május 05. - május 26.
  • emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka: 2023. június 07-14.
  • középszintű szóbeli vizsgák időszaka: 2023. június 19-30.

Középszintű írásbeli érettségi vizsgák időpontjai:

 

magyar nyelv és irodalom:

2023. május 08. 9.00

matematika:

2023. május 09. 9.00

történelem:

2023. május 10. 9.00

angol nyelv:

2023. május 11. 9.00

német nyelv:

2023. május 12. 9.00

kémia:

2023. május 18. 8.00

földrajz

2023. május 18. 14.00

biológia:

2023. május 16. 8.00

informatika:

2023. május 22. 8.00

fizika:

2023. május 23. 8.00