a Tanév rendje - Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskoláj b c

Tanév helyi rendje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem
rendelkezik – százhetvenkilenc nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban
százhetvenhét, gimnáziumban és szakiskolában százhetvennyolc nap a tanítási napok száma

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart.

SZÜNETEK:

– Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap
2020. november 2. (hétfő).
– A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4.
(hétfő).
– A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.
(szerda).

Az őszi érettségi vizsgák október 16-án, a tavasziak május 3-án kezdődnek.

A PROJEKTOKTATÁST LEHETŐVÉ TEVŐ TÉMAHETEK IDŐPONTJAI:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar
Diáksport Napja).

EGYÉB JELES NAPOK AZ ÉV SORÁN, melyek alkalmából aktuális feladatokat készíthetünk a diákokkal (a teljesség igénye nélkül):

  • szeptember 30. – A népmese napja
  • október 1. – Az idősek világnapja
  • október 04. – Állatok világnapja
  • október 31.  – Takarékossági világnap
  • december 3.  – Fogyatékos emberek nemzetközi napja
  • január 22.  – A magyar kultúra napja
  • február 21.  – Az anyanyelv nemzetközi napja
  • március 22. – A víz világnapja
  • április 11. – A magyar költészet napja
  • április 22.- A Föld napja


Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2020. december 4-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2021. január 23-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 28-án. A diákok február 8-ig megtudják az eredményüket.

A középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli meghallgatásokat február 23. és március 13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be.

 

d