a Tanárok - Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskoláj b c

Krizsány Patrícia - igazgató

Némethné Gyulavári Éva - igazgató helyettes

 

Baloghné Drén Ibolya – angol szakos óraadó tanár
Farkas Vanda – földrajz-testnevelés szakos óraadó tanár
Friedrich Alíz Tünde – szakmai elméleti tanár
Kovács Éva – magyar szakos óraadó tanár
Kovács Lászlóné - szakmai elméleti óraadó tanár
Lisztik Lászlóné- szakmai elméleti tanár
Meziné Siklóssy Ágota – szakmai elméleti tanár
Szalai Tamás – iskolalelkész
Szulágyi Tibor- gyógypedagógus
Szűk Balázs – magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár
Varga Levente – testnevelés- földrajz szakos tanár

 d