a 1. Szakiskolai képzés - Grassalkovich Antal Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskoláj b c

Szakiskola

  • Háztartásvezető EF (tanulmányi terület kódja: 3319)
  • Bolti előkészítő EF (tanulmányi terület kódja: 5129)
  • Parkgondozó EF (tanulmányi terület kódja: 6115)


Háztartásvezető EF (tanulmányi terület kódja: 3319)

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 A háztartásvezető elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot

 Képzés időtartama: SNI 1+2 évfolyam

 

Bolti előkészítő EF (tanulmányi terület kódja: 5129)

A részszakképesítés ismertetése:

Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való kijuttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és rendben tartását végzi.

Képzés időtartama: SNI 1+2 évfolyam

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

• A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja.

• Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi a vezetőjének.

• A megadott szempontok szerint csoportosítja és rendezi a termékeket.

• Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe és polcokra rendezi, a polcokat feltölti.

• Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra.

• Figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik az időbeni feltöltésről.

• Másodlagos kihelyezéseket (például bejárat, kínálópult) épít és lebont.

• Szétválogatja, és a helyére viszi a visszárut (a vevők által a pénztárnál, vagy a boltban nem az eredeti helyén hagyott árut) és kezeli a szállítói visszárut.

• Kezeli az árumozgató eszközöket, a raktár számítógépeit és kapcsolódó egységeit, vonalkódleolvasót használ.

 

Parkgondozó EF (tanulmányi terület kódja: 6115)

A részszakképesítés ismertetése:

A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.

Képzés időtartama: SNI 1+2 évfolyam

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

• felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat,

• növényápolást végezni,

• eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,

• munkavédelmi előírásokat betartani,

• előírások szerint dolgozni,

• parkfenntartási, gondozási munkát végezni.

 

1. Szakiskolai képzés
d